BILLEDMIX 6

BARDO  55

ET WENUS 00 FELT

VÅRJEVNDØGN

                                      KOSMOSEGG

( i samarbeid med andre trommere)